Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók won

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók won (Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선민주주의인민공화국 원) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókliù-tŭng huó-bê, hù-hô̤ sê ₩ hĕ̤k-ciā KPW.