Gṳ̆-bī-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gṳ̆-bī-lô

Gṳ̆-bī-lô (居比路, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κύπρος, Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kıbrıs), iâ hô̤ lô̤ Gĭ-dī, sê Dĕ̤ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă, găk Dê-dṳ̆ng-hāi dâi-dŏng gì siŏh ciáh dō̤ gà̤-dēng. Gṳ̆-bī-lô dō̤ gṳ̆-mìng cuō-iéu sê Hĭ-lé-nà̤ nè̤ng gâe̤ng Tū-ī-gì nè̤ng. Gṳ̆-bī-lô ṳ̀ 1960 nièngĬng-guók dŭk-lĭk. Bók-guó ĭng-ùi Hĭ-lé-nà̤ nè̤ng gâe̤ng Tū-ī-gì nè̤ng gì gák mâ̤ hō̤, bô găh 1974 nièng hŭng-liĕk, Gṳ̆-bī-lô báe̤k buô găh Tū-ī-gì ciĕ-tì â sìng-lĭk lāu Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók, dáng-sê cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì sìng-nêng Báe̤k Gṳ̆-bī-lô.