Gṳ̆-bī-lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gṳ̆-bī-lô Gê̤ṳng-huò-guók
Κυπριακή Δημοκρατία
Flag of Cyprus.svg Coat of arms of Cyprus (2006).svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Gṳ̆-bī-lô gì sū-câi.
Gṳ̆-bī-lô gì sū-câi.
Siū-dŭ Nicosia
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 9,251 km2 sié-gái dâ̤ 168 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 838,897 nè̤ng 2011 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 158 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 123.4 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 82 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Gṳ̆-bī-lô (居比路, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κύπρος, Tū-ī-gì-ngṳ̄: Kıbrıs), iâ hô̤ lô̤ Gĭ-dī (基底), sê Dĕ̤ng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă, găk Dê-dṳ̆ng-hāi dâi-dŏng gì siŏh ciáh dō̤ gà̤-dēng. Gṳ̆-bī-lô dō̤ gṳ̆-mìng cuō-iéu sê Hĭ-lé-nà̤ nè̤ng gâe̤ng Tū-ī-gì nè̤ng. Gṳ̆-bī-lô ṳ̀ 1960 nièngĬng-guók dŭk-lĭk. Bók-guó ĭng-ùi Hĭ-lé-nà̤ nè̤ng gâe̤ng Tū-ī-gì nè̤ng gì gák mâ̤ hō̤, bô găh 1974 nièng hŭng-liĕk, Gṳ̆-bī-lô báe̤k buô găh Tū-ī-gì ciĕ-tì â sìng-lĭk lāu Báe̤k Gṳ̆-bī-lô Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók, dáng-sê cuòng sié-gái nâ Tū-ī-gì sìng-nêng Báe̤k Gṳ̆-bī-lô.