Làu-kì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Làu-kì
Làu-kì
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Dông-ŭk Animalia
muòng: Kuàng-ciék dông-ŭk Annelida
gŏng: Polychaeta
mŭk: Phyllodocida
kuŏ: Nereididae
sṳ̆k: Làu-kì Nereis
Cṳ̄ng

Dâi-kái 120 cṳ̄ng

Làu-kì (流蜞), Lá-dĭng-ngṳ̄ hŏk-miàng tylorrhynchus heterochaeta, sê diŏh chiēng-hāi tăng-dù sĕng-uăk gì siŏh cṳ̄ng kuàng-ciék dông-ŭk.

Dĕk-cĭng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Làu-kì tā̤ dòng 40 gáu 80 hò̤-mī, kuăng 5 hò̤-mī, sĭng-tā̤ lâng bèng ô gōng-mò̤, ĭ-buăng sê liŏh-sáik hĕ̤k-chiā è̤ng-sáik.

Làu-kì ék-buăng sê â-màng chók-lì uăk-dông, tiĕng guŏng cêu diōng kó̤. Gó-chṳ̄ Bàng-uâ sāi „Làu-kì giàng â-màng“ hìng-ṳ̀ng â-màng chók-muòng uăk-dông hĕ̤k-chiā có̤ gì-tă dâi-gé gì nè̤ng.[1][2]

Hŭng-buô gâe̤ng sĭk-séng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Làu-kì găh Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-nàng buô gì Ciék-gŏng, Hók-gióng, Guōng-dĕ̤ng gâe̤ng Nĭk-buōng dēng dê gì tăng-dù, gĕ̤ng hāi gău gái ché̤ṳ gâe̤ng diêu chèng dŭ ô hŭng-buô. Làu-kì bàng-siòng kók cūi-dā̤ gì săi diē-sié, gáu màng-buŏ hĕ̤k-chiā gău-puói gì gié-cáik cêu siù chók lì. Găh Hók-ciŭ, làu-kì gì gău-puói gié-cáik ĭ-buăng sê muōi nièng gì 8 gáu 9 nguŏk, găh Nĭk-buōng sê 10 gáu 11 nguŏk.

Ê̤ṳng-dù[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Găh Hók-gióng, làu-kì iā sê siŏh cṳ̄ng hāi-chiĕng, dò̤ chā, dò̤ dông lâung, dò̤ puŏh dă siăh dŭ â̤-sāi. Hók-gióng nè̤ng siăh làu-kì gì lĭk-sṳ̄ ī-gĭng iā òng lāu[3]. Chĭng-dièu Hŏk-ciŭ gì Liòng Ciŏng-gê̤ṳ (梁章鉅) ô siā siŏh dèu «Géng Ì Gié Làu-kì Găng» (敬兒寄流蜞干):
Làu-kì hŭng-ê siēu ìng dĭ, cūi-diêu cĭng-ĭng tū-mĕk cṳ̆, móng dó̤ hiŏng-guăng lṳ̆k-nguŏk buáng, chiĕng giĕ dièu tó̤i ṳ̄ lài sì. (流蜞風味少人知, 水稻菁英土脈滋, 夢到鄉關六月半, 千畦潮退雨來時)[4].

Gáu muōi nièng 8, 9 nguŏk (nùng-lĭk 6 gáu 8 nguŏk) làu-kì gău-puói gì gié-cáik, Hók-ciŭ ngṳ̀-mìng dŭ â̤ dīng màng-buŏ cūi-puóng sèng-hâu kó̤ lĕ̤k làu-gì. Có̤i-gê̤ṳng gūi nièng ĭng-ùi làu-kì só-liông biéng ciēu, gá-gáik iā biéng gói, siŏh gṳ̆ng â̤ mâ̤ chék báik sĕk dó̤i cièng[5]. Dṳ̆ng-guók gì Guōng-dĕ̤ng iā ô siĕh làu-kì gì sĭk-guáng. Găh gì-tă dê-huŏng, làu-kì gĭng-siòng ké̤ṳk dáung né lì sāi.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 高敏. 秋冬进补吃流蜞 你敢吗?. 海峽都市報. 2013-10-30. 
  2. 三、“流蜞行下暝”中的“流蜞”( lao ki2)是什么?. 闽江学院方言研究所. 2016-06-10. 
  3. 新华网2013年08月08日:流蜞:逐渐消失的美味[1]
  4. 福州晚报2016年11月19日期:福州的“冬虫夏草”——蟹山洲流蜞[2]
  5. 海峡都市报2010年9月10日: 乌龙江上夜捞“流蜞”[3]