Lù-cṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lù-cṳ̀.
Athene noctua vidalii

Lù-cṳ̀ (鸕鶿, Ĭng-ngṳ̄ : Little Owl, Hŏk-miàng: Athene noctua), hŭng-buó diŏh Ĕu-ciŭ , Hĭ-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô , Ā-ciŭ să̤-buô gâe̤ng dṳ̆ng-buô, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ , Iran, Iraq , Afghanistan , Pakistan , Éng-dô báe̤k-buô , Sikkim, Bhutan, Mùng-gū gâe̤ng Dièu-siēng gĭk Dṳ̆ng-guók báe̤k-buô. Sĭng-tā̤ dòng-dô 20-27.5 liè-mī. buô siĕh Kŏng-tṳ̀ng, Gàu-ūng, ī-gĭk siēu-hìng gì cēu-lôi gâe̤ng Buô-ṳ̄ dông-ŭk. Huàng-sĭk-gĭ ék-buŏng ôi 5—7 nguŏk.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭng-buó[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bō̤-hô hiêng-cáung[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Lù-cṳ̀ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Lù-cṳ̀ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.