Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk

Liĕk-chiĕ-nṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Liĕk-chiĕ-nṳ̆k" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "荔枝肉", dók cē̤-nē̤.
Liĕk-chiĕ-nṳ̆k

Liĕk-chiĕ-nṳ̆k (荔枝肉) sê siŏh cṳ̄ng Hók-gióng dĕk-sáik gì chái, Hók-ciŭ gâe̤ng Buò-dièng gì bī-gáu chók-miàng. Kĕk dŏ̤ ciŏng dṳ̆sēng-nṳ̆k siók siàng sĕk-cê-hìng, gă diē muōi-sì, gĕ̤h diāng diē-sié kó̤ cá. Cá uòng ī-hâiu, sēng-nṳ̆k â̤ ciŏng muōi-sì bău diŏh diē-sié. Gái gă diē huăng-kê-cióng, băh-tòng, hiŏng-chó, siê-iù, ê-só cī siŏh lôi gì dièu-lâiu, liĕk-chiĕ-nṳ̆k cêu có̤ hō̤ lāu.

Ciā nṳ̆k cá chók lì gì iòng-sék iā chiông liĕk-chiĕ, bô gă lā̤ diē-sié gì muōi-sì gì ê iâ chiông liĕk-chiĕ hī māng diĕng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „liĕk-chiĕ-nṳ̆k“. Buó-guó, gĭng-dáng iâ ô gì dáing ng-sê sāi muōi-sì có̤ âing gì, sê sāi huăng-giāng-sṳ̀ gì.