跳至內容

Săng-sáiu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Săng-ngáu dêng-hióng lì gì)

Săng-sáiu (生肖) sê Dĕ̤ng-ā dê-kṳ̆ siŏh piĕ mìng-cŭk dò̤ lì dô̤i-biēu nièng-găng gì 12 cṳ̄ng dông-ŭk. Dó̤i Háng-cŭk lì gōng, 12 săng-ngáu gì sông-sê̤ṳ sê: Chṳ̄, Ngù, , , Lṳ̀ng, Siè, , Iòng, Gàu, Giĕ, Kēng, Dṳ̆. Ĭng-ôi dê-ciĕ gâe̤ng săng-ngáu siŏh-iông, dŭ sê 12 bĭk, sū-ī mūi bĭk dê-ciĕ dŭ gâe̤ng siŏh bĭk săng-ngáu siŏng-dó̤i.

Dê-ciĕ
Cṳ̄
Tiū
Ìng
Māu
Sìng
Sê̤ṳ
Ū
Ê
Sĭng
Sók
Hâi
Săng-sáiu