Argentina

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Ā-gŏng-dìng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Argentina
Guók-gì

ArgentinaMī-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Argentina