Ī-hók-sū Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ī-hók-sū Cṳ̆ (以弗所書, dōi-siā: Ihs.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]