跳至內容

Táik-sák-lò̤-nà̤-giă, Cièng Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Táik-sák-lò̤-nà̤-giă, Cièng Cṳ̆ (帖撒羅尼迦前書, dōi-siā: 1Ts.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]