跳至內容

Tì-mò̤-tái, Cièng Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tì-mò̤-tái, Cièng Cṳ̆ (提摩太前書, dōi-siā: 1Tm.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]