跳至內容

Iók-hâng Hók Ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-hâng Hók Ĭng (約翰福音, dōi-siā: Ih.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Ià-sŭ Gĭ-dók gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]