Gŏ̤-lìng-dŏ̤, Hâiu Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŏ̤-lìng-dŏ̤, Hâiu Cṳ̆ (哥林多後書, dōi-siā: 2G.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]