跳至內容

Lô-gă Hók Ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lô-gă Hók Ĭng (路加福音, dōi-siā: Lg.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Ià-sŭ Gĭ-dók gì dâi-gié.

Chăng-kō̤

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]