Ĭng-guók liāng Virgin Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Ĭng-guók liāng Virgin Gùng-dō̤

Ĭng-guók liāng Virgin Gùng-dō̤ (英國領--群島, Ĭng-ngṳ̄: British Virgin Islands) sê Ĭng-guók găk Báe̤k Mī-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Road Town.