Guernsey

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Bailiwick of Guernsey

Bailliage de Guernesey
Bailliage dé Guernési


Guernsey
Guernsey gì
Guernsey hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Guernsey ê só͘-chāi.

GuernseyĬng-guók gì siŏh ciáh guók-uòng liāng-dê.