Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Turks and Caicos Islands
Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤
Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤ gì
Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤ hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤ ê só͘-chāi.

Turks gâe̤ng Caicos Gùng-dō̤Ĭng-guók diŏh Báe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê liāng-tū.