Dominica Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dominica Gê̤ṳng-huò-guók
República Dominicana
Dominica Gê̤ṳng-huò-guók gì
guók-gì
Dominica Gê̤ṳng-huò-guók guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Dios, Patria, Libertad
"Siông-dá̤, cū-guók, cê̤ṳ-iù"
Guók-gŏ̤: ¡Quisqueyanos Valientes!
"Ṳ̄ng-gāng gì Quisqueyanos!"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Santo Domingo
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Luis Abinader
• hó-cūng-tūng
Raquel Peña de Antuña
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
48,671 km2 (18,792 sq mi) (dâ̤ 128 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.7
Ìng-kēu
• 2018 nièng gū-gié
10,878,246 (dâ̤ 86 miàng)
• 2010 nièng puō-că
9,445,281
• Mĭk-dô̤
220/km2 (569.8/sq mi) (dâ̤ 65 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$215.999 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$20,625
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$96.291 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$9,195
Gini (2018 nièng) Negative increase 43.7
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.756
gŏ̤ · dâ̤ 88 miàng
Huó-bê Dominica peso (DOP)
Sì-kṳ̆ UTC-4:00 (AST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +1-809, +1-829, +1-849
ISO 3166 dâi-hô̤ DO
Uōng-mĭk sáuk-siā .do

Dominica Gê̤ṳng-huò-guókBáe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh guók-gă.