Saint-Barthélemy

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Collectivité de Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy Cĭk-hăk-tā̤
Saint-Barthélemy Cĭk-hăk-tā̤ gì
Saint-Barthélemy Cĭk-hăk-tā̤ hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Saint-Barthélemy Cĭk-hăk-tā̤ ê só͘-chāi.

Saint-BarthélemyHuák-guók diŏh Báe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê liāng-tū.