Martinique

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Martinique
Martinique
Huák-guók gì hāi-ngôi-sēng
Martinique gì gì
Ciō-guòng guók-gă Huák-guók
Siū-hū
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Fort-de-France
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Huák-ngṳ̄
Buōng-dê-uâ Huák-ngṳ̄, Martinique Creole-ngṳ̄
Céng-hū
• Ūi-uòng-huôi ciō-sĭk
Alfred Marie-Jeanne
Lĭk-huák gĭ-gáiu Sēng Ūi-uòng-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
1,128 km2 (436 sq mi)
Ìng-kēu
• 2021 nièng puō-că
375,053
• Mĭk-dô̤
354/km2 (916.9/sq mi)
GDP (PPP) 2015 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$9,363,000,000
• Bìng-gĭng
$24,964
Huó-bê Euro (€) (EUR)
Sì-kṳ̆ UTC−04:00
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +596
ISO 3166 dâi-hô̤ MQ
Uōng-mĭk sáuk-siā .mq

MartiniqueHuák-guók diŏh Báe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh hāi-ngôi-sēng.