Gāu-nguŏk-gāu

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Gāu-nguŏk-gāu (九月九), iâ hô̤ lā̤ Tṳ̀ng-iòng (重陽), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 9 nguŏk 9 hô̤. Ciā cáik-nĭk diŏh hâu-sông lâu-nè̤ng, iâ hô̤ lā̤ lâu-nè̤ng-cáik (老儂節).