跳至內容

Chék-nguŏk-chék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chék-nguŏk-chék (七月七), iâ hô̤ lā̤ chék-sĭk (七夕), chék-nguŏk chék-sĭk, sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 7 nguŏk 7 hô̤. Gô-dā̤ cṳ̆-niòng-giāng diŏh cī siŏh nĭk diŏh hióng sìng giù lâ, niông cê-gă kă-chiū lùng-uăk nék-giāng. Bók-guó gĭng-dáng iā sâ̤ chĭng-nièng-gŏ̤ dóng ĭ sê giéng-céng ái-cìng gì cáik-nĭk.