Ngô-nguŏk-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ngô-nguŏk-cáik (五月節), iâ chĭng có̤ Ngô-nĭk-cáik (五日節), Duăng-ngū-cáik (端午節), sê Dĕ̤ng-ā cêng dê̤ṳng-iéu gì duòng-tūng cáik-nĭk, găk gô-lĭk Ngô-nguŏk chĕ̤-ngô. Găk cī siŏh gĕ̤ng, nè̤ng siĕh cáe̤ng, bà-lùng-sùng, gé-niêng Chū-guók ái-guók sĭ-ìng Kók Nguòng (屈原) dàu gĕ̤ng cê̤ṳ-sák gì nĭk-cī; iâ ô nè̤ng gâe̤ng buò-chāu guá muòng-sèng biê-sià siĕu-căi, gó-chṳ̄ ciā cáik-nĭk iâ hô̤ lō̤ Buò-cáik (蒲節).


Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu