Chék-nguŏk-buáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chék-nguŏk-buáng (七月半) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 7 nguŏk 15 hô̤. Áng mì-séng gì gōng-huák, ngô-sī-gūi â̤ găk cī siŏh nĭk giàng chók lì uăk-dông, gó-chṳ̄ diŏh buó-siĕ nék-giāng nó̤h ké̤ṳk ĭ.

Hók-ciŭ-nè̤ng diŏh chék-nguŏk-buáng â̤ có̤ buáng-dâung.