Gă̤ (ngṳ̀)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Gă̤
Gă̤
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
ā-muòng: Vertebrata
gŏng: Actinopterygii
ā-gŏng: Neopterygii
hâ-gŏng: Teleostei
mŭk: Tetraodontiformes
kuŏ: Tetraodontidae
Bonaparte, 1832

Gă̤ (鮭 hĕ̤k 魨訓讀), iâ hô̤ lō̤ duâi-bók-gă̤ (大腹鮭 hĕ̤k 大腹魨), sê siŏh cṳ̄ng găh sié-gái gáuk-ché̤ṳ ciāng-cūi gâe̤ng gèng-cūi dâi-dŏng sĕng-uăk gì ngṳ̀. Dáung sêu-gáu ŭi-hiĕk gì sèng-hâu, gă̤ ô-niĕ-ài chṳ̄-káik hék cūi hĕ̤k-chiā kŭng-ké gáu bók-lō̤ diē-sié, ciŏng cê-gă biéng duâi gūi buôi lì hiáh dó̤i-tàu, gó-chṳ̄ iâ ké̤ṳk Hók-ciŭ-nè̤ng gáe̤ lō̤ duâi-bók-gă̤. Lêng-nguôi, gă̤ gì nô̤i-câung, háik gâe̤ng ngṳ̀-cī dŭ ô dŭk, nè̤ng nâ-sê mâ̤ siēu-sĭng siăh diē â̤ dé̤ṳng-dŭk, ngièng-dâe̤ng sèng-hâu â̤ dé-sī. Chŭi-iòng gă̤ ô dŭk, ĭ gô-sê siŏh cṳ̄ng dê̤ṳng-iéu gì hāi-chiĕng, kēu-ê iā cóng, gĭng-guó ché̤ṳ-lī gì gă̤ kō̤-ī ăng-cuòng gì siăh. Dṳ̆ng-guók, Nĭk-buōng, Hàng-guók dēng guók-gă dŭ ô iā òng gì siăh gă̤ gì lĭk-sṳ̄.