Gă-ngiê (gâing)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Gă-ngiê (gâing)" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "嘉義 (縣)", dók cē̤-nē̤.

Gă-ngiê-gâing (嘉義縣) sê Dài-uăng să̤-nàng-buô gì siŏh ciáh gâing.