跳至內容

Dài-uăng-sēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Dài-uăng-sēng
      
Sēng-gì   Sēng-hŭi
Biék-chĭng Formosa
Sēng-huôi Nàng-dàu (南投)

Dài-uăng-sēngDṳ̆ng-huà Mìng-guók gì siŏh ciáh sēng, tūng-dê Dài-uăng-dō̤ siŏh buô-hông chê gâe̤ng gâing, gó ô Pàng-hù hô-gê̤ṳng.

1887 nièng, Muāng-chĭng céng-hū ciáng-sék găk Dài-uăng sié siŏh ciáh sēng, hī sèng-âu cĭ sèng Dài-uăng sê sṳ̆k Hók-gióng-sēng guāng gì. Gáu-muōi-lāu Dài-uăng ké̤ṳk Muāng-chĭng gák ké̤ṳk Nĭk-buōng. 1945 nièng, Nĭk-buōng găk Dâ̤ ché̤ṳ sié-gái dâi-ciéng dâi-dŏng suŏ gò̤ dàu-hòng, Dài-uăng ké̤ṳk gák ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók. 1956 nièng, Dài-uăng-sēng céng-hū iù Dài-báe̤k buăng gáu Nàng-dàu-gâingNàng-dàu-chê.

Hī sèng-âu Dài-uăng-sēng mò̤ dĭk-hăk-chê, gó̤-lòng dō̤ dŭ sê sṳ̆k sēng céng-hū guāng gì. 1979 nièng, Gŏ̤-hṳ̀ng téng sēng diē-sié buŏng chók lì có̤ dĭk-hăk-chê. 1998 nièng, Dài-uăng-sēng céng-hū ciáng-sék hṳ̆-huá, iù hèng-céng-iêng puái chók gì nè̤ng cŭ siàng gĭ-guăng.

2010 nièng 12 nguŏk 25 hô̤, Dài-báe̤k, Dài-dṳ̆ng, Dài-nàng ciáng-sék téng sēng diē-sié dŭk-lĭk chók lì, biéng siàng gĭng-dáng ciŏng-uâng iông-sék.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-dáng gì Dài-uăng-sēng sēng céng-hū găk Nàng-dàu-gâing. Sēng â-dā̤ ô 3 ciáh chê gâe̤ng 12 ciáh gâing: