Kŭmgang-săng Guăng-guŏng Dê-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kŭmgang-săng Guăng-guŏng Dê-kṳ̆

Kŭmgang-săng Guăng-guŏng Dê-kṳ̆ (금강산 관광 지구, 金剛山 觀光 地區) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók siék gì siŏh ciáh guăng-guŏng dê-kṳ̆, diŏh Kŭmgang-săng hŭ-uái.