P'yŏng'an Nàng-dô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
P'yŏng'an Nàng-dô̤
평안남도
—  Dô̤  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 평안남도
 - Háng-cê 平安南道
 - McCune-Reischauer P'yŏng'annam-do
P'yŏng'an Nàng-dô̤ gì ôi-dé
P'yŏng'an Nàng-dô̤ gì ôi-dé
Guók-gă  Báe̤k Dièu-siēng
Siū-hū P'yŏngsŏng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 12,330 km2
Ìng-kēu (2008)
 - Dŭ-liāng 4,051,696 nè̤ng
 - Mĭk-dô 328.6/km2

P'yŏng'an Nàng-dô̤ (Dièu-siēng-ngṳ̄: 평안남도, 平安南道) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dô̤.