Kangwŏn Dô̤ (Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kangwŏn Dô̤

Kangwŏn Dô̤ (강원도, 江原道) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dô̤. Dâi-hàng Mìng-guók iâ ô siŏh ciáh miàng-cê siŏh-muò-siŏh-iông gì dô̤.