Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆

Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ (신의주 특별 행정구, 新義州 特別 行政區) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dĕk-biék hèng-céng-kṳ̆.