Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆
신의주특별행정구
—  Dĕk-kṳ̆  —
  diōng-siā
 - Dièu-siēng-cê 신의주특별행정구
 - Háng-cê 新義州特別行政區
 - McCune-Reischauer Sinŭiju T'ŭkpyŏl Haengjŏnggu
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì gì
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ găk Báe̤k Dièu-siēng
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆
Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆
Guók-gă  Báe̤k Dièu-siēng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 132 km2
Ìng-kēu (1998 (est.))
 - Dŭ-liāng 349,500 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2,647.7/km2

Sinŭiju Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ (Dièu-siēng-ngṳ̄: 신의주 특별 행정구, 新義州 特別 行政區) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dĕk-biék hèng-céng-kṳ̆.