Hwanghae Báe̤k-dô̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hwanghae Báe̤k-dô̤

Hwanghae Báe̤k-dô̤ (황해북도, 黃海北道) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dô̤.