Chagang Dô̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Chagang Dô̤

Chagang Dô̤ (자강도, 慈江道) sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dô̤.