跳至內容

Tiĕng-tā̤ lĭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiĕng-tā̤ lĭk-hŏk (天體力學) , sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Tiĕng-ùng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi Ŭk-lī-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu Ṳ̄-dêu diē-sié gì tiĕng-tā̤ông-dông (運動) gâe̤ng īng-lĭk (引力) gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tiĕng-ùng-hŏk (天文學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]