跳至內容

Uâ-lài

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Uâ-lài
Uâ-lài
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Actinopterygii
ā-gŏng: Neopterygii
hâ-gŏng: Teleostei
cūng-mŭk: Paracanthopterygii or Acanthopterygii
mŭk: Lophiiformes
Garman, 1899

Uâ-làihāi-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ngâing-gáuk-ngṳ̀, tàu duâi muōi nâung, chói duâi, bô gă ô iā ciĕng gì chói-kī, mò̤ lìng, tàu-dīng ô siŏh dèu chiŭ-chiŭ â̤ huák-guŏng lì hék-īng gì-tă dông-ŭk ké̤ṳk ĭ niăh lì siăh. Uā-lài bàng-siòng kók hāi-dā̤, iā ciēu siù-cūi, ó̤i déng-dâe̤ng gì sèng-hâu gĭng-siòng kó̤ ngṳ̀-chĭ lì bà. Găh Hók-ciŭ, uā-lài sê siŏh cṳ̄ng hāi-chiĕng, ô sèng-hâu háng-cê siā có̤ 畫來[1] (Lò̤-nguòng) hĕ̤k-chiā 話賽[2] (Lièng-gŏng), cṳ̆-méng ô gé có̤ bì-bà-ngṳ̀ (琵琶魚). Dṳ̀-kŭi Hók-gióng, uā-lài găh sié-gái iā-sâ̤ guók-gă, pī-ṳ̀ Nĭk-buōng, Să̤-băng-ngà, É-dâi-lé dēng, iâ sê sêu huăng-ìng gì hāi-chiĕng.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 『羅源縣志(1998年)』
  2. 『連江縣志(2001年)』