Abraham Lincoln

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Abraham Lincoln
dâ̤ 16 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1861 nièng 3 nguŏk 4 hô̤ – 1865 nièng 4 nguŏk 15 hô̤
Hó cūng-tūng Hannibal Hamlin (1861–1865)
Andrew Johnson (1865)
Sèng-êng James Buchanan
Gié-êng Andrew Johnson
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié (1809-02-12)1809 nièng 2 nguŏk 12 hô̤
 Mī-guók Kentucky LaRue Gông
Guó-sié 1865 nièng 4 nguŏk 15 hô̤(1865-04-15) (56 huói)
 Mī-guók Washington, D.C.
Guók-cĭk  Mī-guók
Puói-ngēu Mary Todd Lincoln
Giāng Robert Todd Lincoln
Edward Baker Lincoln
William Wallace Lincoln
Tad Lincoln
Chiĕng-miàng

Abraham Lincoln (1809 nièng 2 nguŏk 12 hô̤ – 1865 nièng 4 nguŏk 15 hô̤) sê Mī-guók dâ̤ 16 êng cūng-tūng, 1861 nièng gáu 1865 nièng câi-êng.