Ronald Reagan

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ronald Reagan
dâ̤ 40 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1981 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 1989 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng George H. W. Bush
Sèng-êng Jimmy Carter
Gié-êng George H. W. Bush
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié (1911-02-06)1911 nièng 2 nguŏk 6 hô̤
 Mī-guók Illinois Tampico
Guó-sié 2004 nièng 6 nguŏk 5 hô̤(2004-06-05) (93 huói)
 Mī-guók California Los Angeles
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng (–1962)
Gê̤ṳng-huò-dōng (1962–)
Chiĕng-miàng

Ronald Wilson Reagan (1911 nièng 2 nguŏk 6 hô̤ – 2004 nièng 6 nguŏk 5 hô̤) sê Mī-guók dâ̤ 40 êng gì cūng-tūng, 1981 nièng gáu 1989 nièng câi-êng.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ronald Reagan ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.