Bill Clinton

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bill Clinton
dâ̤ 42 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1993 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 2001 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Al Gore
Sèng-êng George H. W. Bush
Gié-êng George W. Bush
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1946 nièng 8 nguŏk 19 hô̤ 1946-08-19(77 huói)
 Mī-guók Arkansas Hope
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng
Chiĕng-miàng

William Jefferson Clinton (1946 nièng 8 nguŏk 19 hô̤ –  ) sê Mī-guók dâ̤ 42 êng cūng-tūng, 1993 nièng gáu 2001 nièng câi-êng.