George W. Bush

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
George W. Bush
dâ̤ 43 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
2001 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 2009 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Dick Cheney
Sèng-êng Bill Clinton
Gié-êng Barack Obama
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1946 nièng 7 nguŏk 6 hô̤ 1946-07-06(77 huói)
 Mī-guók Connecticut New Haven
Céng-dōng Gê̤ṳng-huò-dōng
Mū-hâu Yale Dâi-hŏk
Harvard Dâi-hŏk
Chiĕng-miàng

George Walker Bush (1946 nièng 7 nguŏk 6 hô̤ –  ) sê Mī-guók dâ̤ 43 gì cūng-tūng, 2001 nièng gáu 2009 nièng câi-êng.

George W. Bush
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Bill Clinton
Mī-guók cūng-tūng
2001 nièng - 2009 nièng
â siŏh êng:
Barack Obama