跳至內容

Jimmy Carter

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Jimmy Carter
dâ̤ 39 êng Mī-guók cūng-tūng
Êng-gĭ
1977 nièng 1 nguŏk 20 hô̤ – 1981 nièng 1 nguŏk 20 hô̤
Hó cūng-tūng Walter Mondale
Sèng-êng Gerald Ford
Gié-êng Ronald Reagan
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1924 nièng 10 nguŏk 1 hô̤ 1924-10-01(99 huói)
 Mī-guók Georgia Plains
Céng-dōng Mìng-ciō-dōng
Chiĕng-miàng

James Earl Carter, Jr (1924 nièng 10 nguŏk 1 hô̤ –  ) sê Mī-guók dâ̤ 39 êng cūng-tūng, 1977 nièng gáu 1981 nièng câi-êng.