跳至內容

Nàng-bĭng-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng-bĭng-iòng

Nàng-bĭng-iòng (南冰洋) iâ hô̤ lā̤ Nàng-dâi-iòng (南大洋) hĕ̤k-ciā Nàng-gĭk-hāi (南極海), sê Nàng-gĭk-ciŭ hô-gê̤ṳng siŏh kuàng gì dâi-iòng. Gĭng-dáng guók-cié gà̤-dēng tūng-ék gì gōng-huák sê Nàng-ūi 60 dô ī nàng gì hāi cêu sê Nàng-bĭng-iòng.

Có̤i cā kuŏ-hŏk-gă ciŏng Nàng-bĭng-iòng gŭi gáu Dâi-să̤-iòng, Éng-dô-iòng gâe̤ng Tái-bìng-iòng diē-sié kó̤, gáu-muōi-lāu huák-hiêng hŭ-uái gì iòng-liù gâe̤ng gì-tă dê-huŏng uòng-ciòng mâ̤ siŏh iông. 2000 nièng, guók-cié cūi-ùng dê-lī cŭ-cék bô ciŏng Nàng-gĭk-ciŭ hô-gê̤ṳng gì gèng-cūi-kṳ̆ téng gūi dâi-iòng diē-sié buŏng chók lì, biéng siàng dâ̤ 5 ciáh dâi-iòng, hô̤ lā̤ „Nàng-bĭng-iòng“. Bók-guó, Dṳ̆ng-guók mâ̤ sìng-nêng Nàng-bĭng-iòng ciā gōng-huák.