跳至內容

Dâi-să̤-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâi-să̤-iòng

Dâi-să̤-iòng (大西洋) sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-iòng. Ĭ să̤-biĕng sê Mī-ciŭ, dĕ̤ng-biĕng sê Ĕu-ciŭ gâe̤ng Hĭ-ciŭ, nàng-biĕng sê Nàng-bĭng-iòng.

Dâi-să̤-iòng gó â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Dâi-să̤-iòng gâe̤ng Nàng Dâi-să̤-iòng 2 ciáh dâi-iòng.