Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Dūng-sê̤ṳ câng dêng-hióng lì gì)
Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi câng

董屿·福建师大站
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Mìng-âu-gâing
Gĭng-ūi-dô 26°2′35.0038″N 119°12′13.4687″E / 26.043056611°N 119.203741306°E / 26.043056611; 119.203741306Cô̤-biĕu: 26°2′35.0038″N 119°12′13.4687″E / 26.043056611°N 119.203741306°E / 26.043056611; 119.203741306
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou CETC Rail Transit Co., Ltd..
Diô-siáng  2 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (4 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Hók-ciŭ Dâi-hŏk 2 hô̤ siáng Â-dìng

Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi câng (董嶼·福建師大站), iâ hô̤ lā̤ Dūng-sê̤ṳ câng (董嶼站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Ŭ-lùng-gĕ̤ng Dṳ̆ng-dâi-dô̤ (烏龍江中大道) gâe̤ng Kuŏ-gié Dĕ̤ng-lô (科技東路) diô-kāu gì â-dā̤. Dūng-sê̤ṳ câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.