Dūng-sê̤ṳ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Dūng-sê̤ṳ câng

Dūng-sê̤ṳ câng (董嶼站), iâ hô̤ lā̤ Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi câng (董嶼·福建師大站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Ŭ-lùng-gĕ̤ng Dṳ̆ng-dâi-dô̤ (烏龍江中大道) gâe̤ng Kuŏ-gié Dĕ̤ng-lô (科技東路) diô-kāu gì â-dā̤. Dūng-sê̤ṳ câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.