Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng, bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 1 hô̤ siáng (福州市軌道交通1號線), biĕu-sék-sáik sê „hâing-hók-è̤ng“ (幸福紅), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu dê-tiék siáng-lô, iâ sê Hók-gióng-sēng tàu siŏh-bĭh siàng-chê gūi-dô gău-tŭng hâung-mŭk, gì-dṳ̆ng 1 hô̤ siáng ék-gĭ nàng-dâung (Săng-chă-gă̤ cângHók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng) găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kŭi-tŭng sé̤ṳ-ông-ìng, ék-gĭ báe̤k-dâung (Chiông-hŭng cângSiông-dìng câng) 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kŭi-tŭng sé̤ṳ-ông-ìng. Nê-gĭ siáng-lô (Ăng-bìng cângSăng-gĕ̤ng-kāu câng) gó găk gióng-siék, ê̤ṳ-gé 2020 nièng muōi kŭi-tŭng ông-ìng[1][2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]