跳至內容

Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng
福州地铁1号线
Train number 115 entering Dongjiekou Station
Lā̤ diē Dĕ̤ng-gă̤-kāu câng gì dê-tiék
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Hók-ciŭ-chê
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Chiông-hŭng
Săng-gĕ̤ng-kāu
Chiă-câng 25
Uōng-câng http://www.fzmtr.com
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Ìng-ông dăng-ôi Hók-ciŭ Dê-tiék Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Sĭng-dáing Chiă-liông gĭ-dê, Chĭng-liòng-săng dìng-chiă-diòng
Rolling stock 28 ciáh chiă-siŏng, type B
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤​ (8 nièng ī-sèng)​ (2016-05-18)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 29.84 km (18.5 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification 1500 V DC overhead wires
Sók-dô 80 km/h (50 mph)

Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng (福州地鐵1號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 1 hô̤ siáng (福州市軌道交通1號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „hâing-hók è̤ng“ (幸福紅), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu dê-tiék siáng-lô, iâ sê Hók-gióng-sēng tàu siŏh-bĭh siàng-chê gūi-dô gău-tŭng hâung-mŭk, gì-dṳ̆ng 1 hô̤ siáng ék-gĭ nàng-dâung (Săng-chă-gă̤ gáu Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng) găk 2016 nièng 5 nguŏk 18 hô̤ kŭi-tŭng , ék-gĭ báe̤k-dâung (Chiông-hŭng gáu Siông-dìng) 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kŭi-tŭng. [1][2] Nê-gĭ siáng-lô (Ăng-bìng gáu Săng-gĕ̤ng-kāu) 2020 nièng 12 nguŏk 27 hô̤ kŭi-tŭng.

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Buàng Gé̤ṳ-liê
(km)
Kṳ̆
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Chiông-hŭng 象峰 0.00 0.00 Céng-ăng
Séu-săng 秀山 1.51 1.51
Lò̤-háng-săng 罗汉山 0.97 2.48
Hók-ciŭ huōi-chiă-câng 福州火车站  F1  Hók-ciŭ huōi-chiă-câng FZS 1.65 4.13
Dāu-muòng 斗门 1.20 5.33
Chéu-dău 树兜 0.80 6.13 Gū-làu
Bìng-săng 屏山 1.32 7.45
Dĕ̤ng-gă̤-kāu 东街口  4  1.15 8.60
Nàng-muòng-dău 南门兜  2  1.00 9.60
Dà-dìng 茶亭 0.95 10.55 Gū-làu/Dài-gĕ̤ng
Dăk-dô̤ 达道 1.50 12.05 Dài-gĕ̤ng
Siông-dìng 上藤 1.73 13.78 Chŏng-săng
Săng-chă-gă̤ 三叉街  F1  1.05 14.83
Băh-hù-dìng 白湖亭 1.43 16.26
Hù-lù-dêng 葫芦阵 1.30 17.56
Uòng-săng 黄山 0.97 18.53
Bà̤-hâ 排下 1.05 19.58
Chà-muòng 城门  4  1.00 20.58
Săng-gáe̤k-diàng 三角埕 1.00 21.58
Lù-lòi 胪雷 1.47 23.05
Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng 福州火车南站  5  Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng FYS 1.00 24.05
Ăng-bìng 安平
Liòng-chió 梁厝  6 
Â-iòng 下洋  6 
Săng-gĕ̤ng-kāu 三江口

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]