跳至內容

Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng
福州地铁2号线

Găk Nàng-muòng-dău câng gì 2 hô̤ siáng dê-tiék
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Hók-ciŭ-chê
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Sŭ-iòng
Iòng-diē
Chiă-câng 22
Uōng-câng http://www.fzrail2.com
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Ìng-ông dăng-ôi Hók-ciŭ Dṳ̆ng-diêng-kuŏ Gūi-dô̤ Gău-tŭng Iū-âing Gŭng-sĭ
Chiă-liông gĭ-dê Gushan Depot, Zhuqi Depot (future)
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (5 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 30.629 km (19.0 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sók-dô 80 km/h (có̤i ká̤)

Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng (福州地鐵2號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 2 hô̤ siáng (福州市軌道交通2號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „ṳ̀ng-siàng liŏh“ (榕城綠), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu dê-tiék siáng-lô. Dê-tiék 2 hô̤ siáng kī-diēng câng sê Sŭ-iòng câng, cṳ̆ng-diēng câng sê Iòng-diē câng, găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ ciáng-sék kŭi-tŭng.[1]

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Câng-dài lôi-hìng Buàng Gé̤ṳ-liê
(km)
Găk
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Sŭ-iòng 苏洋 Dài-dŏng (Dê-hâ) 0.00 0.00 Mìng-âu Dâ̤ 1 gĭ
Săi-diêu 沙堤 2.72 2.72
Siông-gă̤ 上街 1.75 4.47
Gĭng-sê̤ṳ 金屿 1.61 6.07
Hók-ciŭ Dâi-hŏk 福州大学 1.01 7.08
Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi 董屿·福建师大 1.98 9.07
Â-dìng 厚庭 0.86 9.93
Gék-huòng-ciŭ 桔园洲 2.83 12.76 Chŏng-săng
Hùng-uăng 洪湾 0.74 13.50
Gĭng-săng 金山  5  1.24 14.75
Gĭng-siòng 金祥 0.96 15.70
Siòng-bāng 祥坂 2.08 17.78 Dài-gĕ̤ng
Nìng-huá 宁化 0.78 18.56
Să̤-iòng 西洋 1.43 19.99 Dài-gĕ̤ng / Gū-làu
Nàng-muòng-dău 南门兜  1  0.88 20.88 Gū-làu
Cūi-buô 水部 1.20 22.08
Ciē-iòng 紫阳 1.29 23.37 Céng-ăng
Ngū-lī-dìng 五里亭 1.41 24.78
Sèng-sê̤ṳ 前屿  4  1.01 25.79
Siông-iòng 上洋 1.40 27.19
Gū-săng 鼓山 2.13 29.32
Iòng-diē 洋里 Biĕng-dău (Dê-hâ) 0.97 30.29
Kuŏi-giè 魁岐 Dài-dŏng (Dê-hâ) Mā-muōi Dâ̤ 2 gĭ (lā̤ kī)
Bō̤-dĭng 葆桢
Ṳ̀-gĕ̤ng 儒江
Â-dáik 下德
Mā-gĕ̤ng-dô 马江渡
Sùng-céng Ùng-huá-siàng 船政文化城
Lò̤-sĭng-ták 罗星塔
Chiăng-ciŭ 青洲
Bō̤-suói-kṳ̆ 保税区
Mā-muōi-gē̤ng 马尾港

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 张斌. 李骏 (piĕng). 福州地铁2号线正式开通试运营. 中国新闻网. 2019-04-26.