Gĭng-sê̤ṳ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gĭng-sê̤ṳ

金屿
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Mìng-âu-gâing
Gĭng-ūi-dô 26°04′14″N 119°11′44″E / 26.0704370°N 119.1954614°E / 26.0704370; 119.1954614Cô̤-biĕu: 26°04′14″N 119°11′44″E / 26.0704370°N 119.1954614°E / 26.0704370; 119.1954614
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou CETC Rail Transit Co., Ltd..
Diô-siáng  2 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 2
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (4 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Siông-gă̤ 2 hô̤ siáng Hók-ciŭ Dâi-hŏk

Gĭng-sê̤ṳ câng (金嶼站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Guók-bĭng Dâi-dô̤ (國賓大道), Ŭ-lùng-gĕ̤ng Báe̤k-dâi-dô̤ (烏龍江北大道) gâe̤ng Kă̤-nguòng-gṳ̆ng-lô (溪源宮路) diô-kāu gì â-dā̤. Gĭng-sê̤ṳ câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.