Sèng-sê̤ṳ câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sèng-sê̤ṳ

前屿
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Céng-ăng-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°4′32.4336″N 119°20′44.2889″E / 26.075676000°N 119.345635806°E / 26.075676000; 119.345635806Cô̤-biĕu: 26°4′32.4336″N 119°20′44.2889″E / 26.075676000°N 119.345635806°E / 26.075676000; 119.345635806
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou CETC Rail Transit Co., Ltd..
Diô-siáng  2 hô̤ siáng
 4 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  2 hô̤ siáng: 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (4 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
 4 hô̤ siáng: 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (6 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Ngū-lī-dìng 2 hô̤ siáng Siông-iòng
Âu-sê̤ṳ 4 hô̤ siáng Guŏng-mìng-gē̤ng

Sèng-sê̤ṳ câng (前嶼站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gâe̤ng 4 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ Hók-mā-lô (福馬路) gâe̤ng Sèng-huàng-lô (前橫路) diô-kāu gì â-dā̤. Gì-dṳ̆ng, 2 hô̤ siáng chiă-câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 4 hô̤ siáng chiă-câng găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.