Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng
福州地铁4号线
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Hông-huòng-diè
Dá̤-hŭng-gĕ̤ng
Chiă-câng 19
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤​ (7 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2023-08-27)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 24 km (14.9 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ tiék-lô
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sók-dô 80 km/h

Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng (福州地鐵4號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 4 hô̤ siáng (福州市軌道交通4號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „uăk-lĭk cèng“ (活力橙), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu lā̤ kī gì dê-tiék siáng-lô. 2017 nièng kăi-sṳ̄ kī, găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ ciáng-sék kŭi-tŭng.[1]

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Câng-dài lôi-hìng Buàng Gé̤ṳ-liê
(km)
Găk
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Buáng-ciŭ 半洲 Dài-dŏng (Dê-hâ) Chŏng-săng
Gióng-sĭng 建新
Uòng-dòng 洪塘  5 
Gĭng-ngù-săng 金牛山 Gū-làu
Hông-huòng-diè 凤凰池
Lṳ̆k-cŏng 陆庄
Să̤-muòng 西门
Dĕ̤ng-gă̤-kāu 东街口  1 
Sēng-lĭk Ĭ-iêng 省立医院
Dĕ̤ng-muòng 东门  F1 
Săng-gáe̤k-diè 三角池 Céng-ăng
Dé̤ṳk-sê̤ṳ 竹屿
Huàng-sê̤ṳ 横屿
Âu-sê̤ṳ 后屿
Sèng-sê̤ṳ 前屿  2 
Guŏng-mìng-gē̤ng 光明港
Ngò̤-hŭng-ciŭ 鳌峰洲 Dài-gĕ̤ng
Huă-hāi Gŭng-huòng 花海公园 Chŏng-săng
Huôi-diēng Dṳ̆ng-sĭng 会展中心
Lièng-puō 林浦  6 
Chà-muòng 城门  1 
Lòi-ciŭ Ŭng-ciòng 螺洲温泉
Dá̤-hŭng-gĕ̤ng 帝封江  5   F1 

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]