Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng
福州地铁4号线
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ kī
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Buáng-ciŭ
Dá̤-hŭng-gĕ̤ng
Chiă-câng 23
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Lĭk-sṳ̄
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 28.4 km (17.6 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ tiék-lô
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sók-dô 80 km/h

Hók-ciŭ dê-tiék 4 hô̤ siáng (福州地鐵4號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 4 hô̤ siáng (福州市軌道交通4號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „uăk-lĭk cèng“ (活力橙), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu lā̤ kī gì dê-tiék siáng-lô. 2017 nièng kăi-sṳ̄ kī, gié-hĕk 2023 nièng tŭng-chiă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]