Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng
福州地铁5号线
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ sāi
Ngiĕk-ciō Hók-ciŭ-chê
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Gĭng-kă̤ Âu-sê̤ṳ
Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng
Chiă-câng 20
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Diô-siáng 1
Ìng-ông dăng-ôi Hók-ciŭ Dê-tiék Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤​ (22 ā-nguŏk-nĭk ī-sèng)​ (2022-04-29)
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 27.7 km (17.21 mi)
Gūi-dô̤ só-liông 2
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Electrification Overhead lines, 1,500 V DC

Hók-ciŭ dê-tiék 5 hô̤ siáng (福州地鐵5號線), bô hô̤ lā̤ Hók-ciŭ-chê gūi-dô gău-tŭng 5 hô̤ siáng (福州市軌道交通5號線), biĕu-sék ngàng-sáik sê „diēng-ngā ciē“ (典雅紫), sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu dê-tiék siáng-lô. Dê-tiék 5 hô̤ siáng kī-diēng câng sê Gĭng-kă̤ Âu-sê̤ṳ câng, cṳ̆ng-diēng câng sê Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng.

5 hô̤ siáng ék-gĭ (Gĭng-kă̤ Âu-sê̤ṳ câng gáu Lòi-ciŭ Gū-déng câng) găk 2022 nièng 4 nguŏk 29 hô̤ ciáng-sék kŭi-tŭng.[1] Nê-gĭ (Lòi-ciŭ Gū-déng câng gáu Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng câng) găk 2023 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ ciáng-sék kŭi-tŭng.[2]

Chiă-câng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chiă-câng Câng-dài lôi-hìng Buàng Gé̤ṳ-liê
(km)
Găk
Hók-ciŭ-uâ miàng Câng-bà̤ Háng-cê
Gĭng-kă̤ Âu-sê̤ṳ 荆溪厚屿 Dài-dŏng (Dê-hâ) 0.00 0.00 Mìng-âu
Nùng-lìng Dâi-hŏk 农林大学 3.21 3.21 Chŏng-săng
Uòng-dòng 洪塘  4  1.40 4.61
Dìng-bāng 阵坂 0.90 5.51
Mā-ṳ̀ng 马榕 1.65 7.16
Gĭng-săng 金山  2  1.06 8.22
Hông-gŏng-diē 凤岗里 1.11 9.33
Puō-siông Duâi-dô̤ 浦上大道 0.79 10.12
Hà-giáng 霞镜 1.07 11.19
Dĕ̤ng-liāng 东岭 1.26 12.45
Duâi-sê̤ṳ 台屿 1.01 13.46
Păng-sê̤ṳ 盘屿 1.40 14.86
Ngù-săng 吴山 1.85 16.71
Gái-săng Dé̤ṳk-lāng 盖山竹榄 1.24 17.95
Ngiê-sê̤ṳ 义序 1.16 19.11
Dá̤-hŭng-gĕ̤ng 帝封江 2 Dài-dŏng (Dê-hâ)  4   F1  0.84 19.95
Lòi-ciŭ Gū-déng 螺洲古镇 Dài-dŏng (Dê-hâ) 1.58 21.53
Sèng-gīng 前锦 Dài-dŏng (Dê-hâ) 1.16 22.69
Lṳ̀ng-gĕ̤ng 龙江 0.97 23.66
Hók-ciŭ huōi-chiă nàng-câng 福州火车南站  1  3.50 27.16

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]