跳至內容

Nàng-muòng-dău câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nàng-muòng-dău

南门兜
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Gū-làu-kṳ̆
Gĭng-ūi-dô 26°04′46″N 119°17′50″E / 26.0793338°N 119.2973556°E / 26.0793338; 119.2973556Cô̤-biĕu: 26°04′46″N 119°17′50″E / 26.0793338°N 119.2973556°E / 26.0793338; 119.2973556
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou Metro Co. Ltd.
Fuzhou CETC Rail Transit Co., Ltd..
Diô-siáng  1 hô̤ siáng
 2 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 4
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng  1 hô̤ siáng: 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤​ (7 nièng ī-sèng)​ (2017-01-06)
 2 hô̤ siáng: 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (5 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Dĕ̤ng-gă̤-kāu 1 hô̤ siáng Dà-dìng
Să̤-iòng 2 hô̤ siáng Cūi-buô

Nàng-muòng-dău câng (南門兜站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâe̤ng Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh bĭh â̤ sāi buàng-chiă chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ Báik-ék-chék lô (八一七路), Ŭ-săng lô (烏山路) gâe̤ng Kŭ-chèng lô (古田路) gì â-dā̤. Gì-dṳ̆ng, 1 hô̤ siáng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 2 hô̤ siáng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.