Nàng-muòng-dău câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nàng-muòng-dău câng

Nàng-muòng-dău câng (南門兜站), sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gâe̤ng Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh biĕh diōng-sìng chiă-câng, ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ Báik-ék-chék lô (八一七路), Ŭ-săng lô (烏山路) gâe̤ng Kŭ-chèng lô (古田路) gì â-dā̤. Gì-dṳ̆ng, 1 hô̤ siáng găk 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi, 2 hô̤ siáng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.