跳至內容

Â-dìng câng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Â-dìng

厚庭
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Sū-câi  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Mìng-âu-gâing
Gĭng-ūi-dô 26°2′42.8780″N 119°12′50.1890″E / 26.045243889°N 119.213941389°E / 26.045243889; 119.213941389Cô̤-biĕu: 26°2′42.8780″N 119°12′50.1890″E / 26.045243889°N 119.213941389°E / 26.045243889; 119.213941389
Ìng-ông dăng-ôi Fuzhou CETC Rail Transit Co., Ltd..
Diô-siáng  2 hô̤ siáng
Nguŏk-dài 1
Gióng-dé̤ṳk
Giék-gáiu lôi-hìng Dê-hâ
Lĭk-sṳ̄
Kŭi-tŭng 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤​ (5 nièng ī-sèng)​ (2019-04-26)
Hók-ô
Sèng siŏh câng Hók-ciŭ dê-tiék  siŏh câng
Dūng-sê̤ṳ / Hók-gióng Sṳ̆-dâi 2 hô̤ siáng Gék-huòng-ciŭ

Â-dìng câng (下陳站, dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „厚庭“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Kuŏ-gié Dĕ̤ng-lô (科技東路) gâe̤ng Gŏ̤-sĭng Dâi-dô̤ (高新大道) diô-kāu gì â-dā̤. Â-dìng câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.